Νέα του συλλόγου

Ενημέρωση μελών του Συλλόγου Ελλήνων Ενδοδοντολόγων. Νέο Δ.Σ. (από 19/3/2016)

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Μετά τις αρχαιρεσίες που έλαβαν χώρα κατά τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Ελλήνων Ενδοδοντολόγων την 19/03/2016, προέκυψε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου με την ακόλουθη σύνθεση:

Πρόεδρος: Νιαμονητός Κωνσταντίνος
Αντιπρόεδρος: Κοντακιώτης Ευάγγελος
Γεν. Γραμματέας: Τζανετάκης Γεώργιος
Ταμίας: Παπαδούλη Κλεοπάτρα
Τακτικά μέλη: Αγραφιώτη Αναστασία
Μέλιου Ελένη
Τσάτσας Δημήτριος
Αναπληρωματικά μέλη:    Μάγκος Σωτήριος
Χαρίσης Αλέξιος

Δημοσιεύθηκε στα: Νέα του Συλλόγου