Νέα του συλλόγου

Ενημέρωση μελών του Συλλόγου Ελλήνων Ενδοδοντολόγων. Νέο Δ.Σ. (από 11/3/2017)

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Μετά τις αρχαιρεσίες που έλαβαν χώρα κατά τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Ελλήνων Ενδοδοντολόγων την 11/03/2017, προέκυψε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου με την ακόλουθη σύνθεση:

Πρόεδρος: Κοντακιώτης Ευάγγελος
Αντιπρόεδρος: Παπαδούλη Κλεοπάτρα
Γεν. Γραμματέας: Αγραφιώτη Αναστασία
Ταμίας: Μέλιου Ελένη
Τακτικά μέλη: Μάγκος Σωτήριος
Τζανετάκης Γεώργιος
Τσάτσας Δημήτριος
Αναπληρωματικά μέλη:    Τόλιας Δημήτριος
Φλωράτος Σπυρίδων

Δημοσιεύθηκε στα: Νέα του Συλλόγου