Νέα του συλλόγου

Ενημέρωση μελών του Συλλόγου Ελλήνων Ενδοδοντολόγων – νέο Δ.Σ.

Αγαπητοί Συνάδελφοι

Μετά τις αρχαιρεσίες που έλαβαν χώρα κατά τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Ελλήνων Ενδοδοντολόγων την 28/03/2015, προέκυψε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου με την ακόλουθη σύνθεση:

Πρόεδρος: Νιαμονητός Κωνσταντίνος
Αντιπρόεδρος: Κοντακιώτης Ευάγγελος
Γεν. Γραμματέας: Τζανετάκης Γεώργιος
Ταμίας: Παπαδούλη Κλεοπάτρα
Τακτικά μέλη: Αγραφιώτη Αναστασία
Τσάτσας Δημήτριος
Χαρίσης Αλέξιος
Αναπληρωματικά μέλη: Κυτρίδου Βασιλική
Φραντζή Μπέσσυ

Για το Δ.Σ.

Δημοσιεύθηκε στα: Νέα του Συλλόγου