Νέα του συλλόγου

Υποβολή υποψηφιοτήτων για το ΔΣ 2016

Αγαπητοί Συνάδελφοι, μέλη του Συλλόγου Ελλήνων Ενδοδοντολόγων

Με βάση την ανακοίνωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για το νέο Δ.Σ. 2016, η προθεσμία της οποίας έληξε στις 05/03/2016, έθεσαν υποψηφιότητα τα εξής μέλη:

  1. Μέλιου Ελένη
  2. Μάγκος Σωτήριος
  3. Παπαδούλη Κλεοπάτρα
  4. Τζανετάκης Γεώργιος
  5. Τσάτσας Δημήτριος
  6. Χαρίσης Αλέξιος

Οι υποψήφιοι με τους περισσότερους ψήφους θα εκλεγούν τακτικά μέλη (4) και οι άλλοι (2) αναπληρωματικά μέλη

 

Ο Πρόεδρος                                                Ο Γεν. Γραμματέας

Κ. Νιαμονητός                                                   Γ. Τζανετάκης

Δημοσιεύθηκε στα: Νέα του Συλλόγου