Νέα του συλλόγου

Είναι σίγουρη η επιτυχία μιας ενδοδοντικής θεραπείας;

Οι σύγχρονες τεχνικές ενδοδοντικής θεραπείας, καθώς και η συνεχώς εξελισσόμενη υλικοτεχνική υποδομή των οδοντιάτρων κάνουν τα ποσοστά επιτυχίας της πολύ υψηλά. Σε περιπτώσεις ιδίως που η ενδοδοντική θεραπεία έχει γίνει από Ενδοδοντολόγο, τα ποσοστά επιτυχίας ανέρχονται, βάσει της βιβλιογραφίας, ακόμα και στο 95%.