Νέα του συλλόγου

Ποια είναι τα βασικά ανατομικά στοιχεία του δοντιού;

Το δόντι αποτελείται από δύο μέρη: τη μύλη που φαίνεται μέσα στο στόμα και τη ρίζα που είναι μέσα στις γνάθους.

Υπάρχουν δόντια μονόρριζα και πολύρριζα. Η μύλη του δοντιού περιβάλλεται εξωτερικά από την αδαμαντίνη ουσία και κάτω από αυτήν υπάρχει η οδοντίνη. Η ρίζα του δοντιού περιβάλλεται από οστέινη ουσία και κάτω από αυτή υπάρχει η οδοντίνη.

Στο εσωτερικό μέρος του δοντιού μέσα σε μια κοιλότητα, την πολφική κοιλότητα, υπάρχει ένας μαλακός ιστός, που ονομάζεται πολφός και περιέχει νεύρα, αγγεία και κύτταρα που παίζουν σημαντικό ρόλο κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης και διάπλασης του δοντιού. Μετά την ολοκλήρωση της διάπλασης του δοντιού ο ρόλος του πολφού συνεχίζει να είναι πολύ σημαντικός διότι με την εκδήλωση του πόνου μας ειδοποιεί για τυχόν βλάβη του δοντιού.

Το δόντι

Ιστολογική Εικόνα Πολφού

Ιστολογική Εικόνα Πολφού