Νέα του συλλόγου

Ποια τα είδη της αποκατάστασης μετά την ενδοδοντική θεραπεία;

Τα δόντια που καταλήγουν σε ενδοδοντική θεραπεία τις περισσότερες φορές έχουν απολέσει ένα μεγάλο μέρος των σκληρών ιστών τους. Το είδος της αποκατάστασης είναι συνάρτηση του βαθμού απώλειας των οδοντικών ιστών και της δυνατότητας διατήρησης της ακεραιότητας και προστασίας των παραμενόντων. Παράλληλα η αποκατάσταση του ενδοδοντικά θεραπευμένου δοντιού πρέπει να είναι σε αρμονία με την υγεία των περιοδοντικών ιστών, αλλά και την αισθητική του ασθενούς. Την απόφαση για τον τύπο της αποκατάστασης τη λαμβάνει αυτός που θα την πραγματοποιήσει, λαμβάνοντας σοβαρά υπ΄όψιν τα στοιχεία και τις ιδιαιτερότητες της κάθε ενδοδοντικής θεραπείας.

Συνήθως τα πίσω δόντια καλό είναι να αποκαθίστανται με στεφάνες (θήκες).