Νέα του συλλόγου

Ποια τα μέσα μεταφοράς εκγομφωμένων δοντιών;

Σε περιπτώσεις που το δόντι έχει πλήρως βγει από το φατνίο του (πλήρης εκγόμφωση), η ανεύρεση του και άμεση μεταφορά του στο πλησιέστερο ιατρικό χώρο είναι  πολύ μεγάλης σημασίας. Η άμεση μεταφορά του μπορεί να γίνει μέσα σε κρύο γάλα ή σε ειδικά εμπορικά διαλύματα.