Νέα του συλλόγου

Τι είναι ο Ενδοδοντολόγος;

Ενδοδοντολόγος είναι ένας εξειδικευμένος Οδοντίατρος με περαιτέρω Πανεπιστημιακή εκπαίδευση τουλάχιστον για δύο χρόνια και έχει εξειδικευτεί στη πρόληψη, την διάγνωση και θεραπεία των νόσων του πολφού και των περιακρορριζικών βλαβών. Η θεραπεία την οποία παρέχει ονομάζεται ενδοδοντική θεραπεία, η οποία είναι ευρύτερα γνωστή στο κοινό ως "απονεύρωση".

Ο Ενδοδοντολόγος έχοντας την ειδική εκπαίδευση, πείρα και τον εξειδικευμένο εξοπλισμό μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικότερα τις δυσκολότερες και ιδιάζουσες  περιπτώσεις.

Ο Γενικός Οδοντίατρος ή ο Οδοντίατρος άλλης εξειδίκευσης είναι εκείνος ο οποίος θα κρίνει και θα αποφασίσει εάν η περίπτωση πρέπει να παραπεμφθεί στον ειδικό Ενδοδοντολόγο. Η απόφαση του θα βασισθεί στην διαγνωστική και θεραπευτική δυσκολία της περιπτώσεως, την σπουδαιότητα του συγκεκριμένου δοντιού για το σχέδιο θεραπείας που έχει επιλέξει και στις δικές του ικανότητες και δεξιότητες.

Η απόφασή του να παραπέμψει τον ασθενή του στον ειδικό, αναδεικνύει την υπευθυνότητα του, βάζοντας σαν κυρίως μέλημα και προτεραιότητα, την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των αναγκών του ασθενούς του.