Νέα του συλλόγου

Τι είναι το χειρουργικό μικροσκόπιο;

Το χειρουργικό μικροσκόπιο είναι μια συσκευή μεγέθυνσης, που χρησιμοποιείται για καλύτερη ορατότητα σε όλα τα στάδια της ενδοδοντικής θεραπείας, καθώς και στη Χειρουργική Ενδοδοντολογία. Χρησιμοποιείται δε σε συνδυασμό με ειδικά μικροεργαλεία και χρειάζεται εμπειρία και εξειδικευμένες γνώσεις που κατέχουν και οι Ενδοδοντολόγοι.

photo