Επούλωση Περιακρορριζικών Αλλοιώσεων μετά από Επιτυχή Ενδοδοντική Θεραπεία

Εξέλιξη περιακρορριζικής φλεγμονής