Νέα του συλλόγου

Ενημέρωση μελών του Συλλόγου Ελλήνων Ενδοδοντολόγων. Νέο Δ.Σ. (από 23/2/2020)

Ενημέρωση μελών του Συλλόγου Ελλήνων Ενδοδοντολόγων. Νέο Δ.Σ. (από 23/2/2020)

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Από τις αρχαιρεσίες που έλαβαν χώρα κατά τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Ελλήνων Ενδοδοντολόγων την 23/2/2020 προέκυψε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα με την ακόλουθη σύνθεση:

Πρόεδρος: Δανδάκης Χρήστος
Αντιπρόεδρος: Δερβένης Κωνσταντίνος
Γεν. Γραμματέας: Καλύβα Μαρία
Ταμίας: Αλησάφης Μιχαήλ
Τακτικά μέλη: Δεληβάνη Νάταλη
  Διαμαντή Ευαγγελία (Κέλλυ)
  Σταβάρα Μαρία-Ελουίζα
Αναπληρωματικά μέλη:     Δάβαλου Σταυρούλα (Στέφη)
  Φούρου Φωτεινή

Δημοσιεύθηκε στα: Νέα του Συλλόγου