Νέα του συλλόγου

Ενημέρωση μελών του Συλλόγου Ελλήνων Ενδοδοντολόγων. Νέο Δ.Σ. (από 16/3/2019)

Ενημέρωση μελών του Συλλόγου Ελλήνων Ενδοδοντολόγων. Νέο Δ.Σ. (από 16/3/2019)

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Μετά τις αρχαιρεσίες που έλαβαν χώρα κατά τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Ελλήνων Ενδοδοντολόγων την 16/03/2019, προέκυψε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου με την ακόλουθη σύνθεση:

Πρόεδρος: Παπαδούλη Κλεοπάτρα (Κλαίρη)
Αντιπρόεδρος: Χαρίσης Αλέξιος
Γεν. Γραμματέας: Μάγκος Σωτήριος
Ταμίας: Μέλιου Ελένη
Τακτικά μέλη: Πισιώτη Ελευθερία (Έτα)
Φραντζή Μπέσσυ
Τόλιας Δημήτριος
Αναπληρωματικά μέλη:     Καπετανάκου Ντέλα
Τσάτσας Δημήτριος

Δημοσιεύθηκε στα: Νέα του Συλλόγου