Νέα του συλλόγου

Ποιος είναι ο χρόνος αποκατάστασης;

Εξίσου σημαντικός για την εξασφάλιση της επιτυχίας μιας ενδοδοντικής θεραπείας είναι ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ του τέλους της ενδοδοντικής θεραπείας και της οριστικής αποκατάστασης ενός δοντιού. Όσο πιο σύντομα γίνει η αποκατάσταση ενός ενδοδοντικά θεραπευμένου δοντιού, τόσο μειώνεται η πιθανότητα διείσδυσης μικροβίων από το στοματικό περιβάλλον στο εσωτερικό των ριζών και η πιθανότητα κατάγματος του δοντιού.