Νέα του συλλόγου

Ποιο είναι το αντικείμενο ασχολίας του Ενδοδοντολόγου;

  1. Διαφορική διάγνωση πόνου οδοντικής αιτιολογίας
  2. Ενδοδοντικές θεραπείες δοντιών με ζωντανό ή νεκρό πολφό
  3. Επαναλήψεις ενδοδοντικών θεραπειών (ύπαρξη παλαιών εμφρακτικών υλικών όπως γουταπέρκας, κώνων αργύρου, ύπαρξη ιατρογενών συμβαμάτων όπως θραύση μικροεργαλείων κ.α.)
  4. Αντιμετώπιση οδοντικού τραύματος (Πλάγια μετατόπιση, ενσφήνωση, μερική ή πλήρης εκγόμφωση)
  5. Χειρουργική ολοκλήρωση ενδοδοντικών περιστατικών (Ακρορριζεκτομή, εκτομή ρίζας, αναφύτευση δοντιού)
  6. Λεύκανση ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών