Νέα του συλλόγου

Πόσες συνεδρίες χρειάζονται για μια ενδοδοντική θεραπεία; Μπορεί να γίνει σε μία;

Κάθε περιστατικό είναι εξατομικευμένο. Ο αριθμός των συνεδριών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση μιας ενδοδοντικής θεραπείας εξαρτάται από το μικροβιακό φορτίο των ριζικών σωλήνων, την κλινική συμπτωματολογία του ασθενή και το βαθμό δυσκολίας του περιστατικού.

Υπάρχουν περιστατικά που μπορούν να ολοκληρωθούν επιτυχώς σε μία συνεδρία. Ο συνήθης αριθμός είναι δύο συνεδρίες.

Οι επαναλήψεις παλαιών ενδοδοντικών θεραπειών πιθανόν να απαιτήσουν περισσότερο χρόνο.