Νέα του συλλόγου

Τι είναι η Μικροχειρουργική Ενδοδοντολογία;

Σήμερα η όλη διαδικασία γίνεται με τη βοήθεια  σύγχρονων τεχνολογιών, όπως το χειρουργικό μικροσκόπιο,συσκευές υπερήχων  και νέα εμφρακτικά υλικά επιτυγχάνοντας την ελάχιστη παρέμβαση στους εμπλεκόμενους ιστούς, καθιερώνοντας έτσι ουσιαστικά τη Μικροχειρουργική Ενδοδοντολογία.